Om

a-tac.se : överlevnad på svenska

En presentation av Franciskus Urban

 

Överlevnad kan förstås på olika vis. Det kan röra sig om att i extrema situationer klara livhanken, men också att på längre sikt och i vardagen ha strategier för livet. Lägg därtill Herrens löfte om det eviga livet.

 

Som före detta yrkesofficer, rektor och nu präst har jag ägnat i stort sett hela mitt vuxna liv åt överlevnad. I olika miljöer, situationer och avseenden. Men också som person har jag, precis som du, fått lära mig om livet. Ibland den hårda vägen och många gånger själv. Men aldrig ensam.

 

Jag lämnade Försvarsmakten för att, till slut, kapitulera för prästkallet. Så efter nio terminers tågpendlande mellan hemmet i Karlskrona och universitetet i Lund, med samtidiga och parallella studier i Kyrkans regi, prästvigdes jag i Pingsthelgen 2014. Då hade jag också hunnit tjäna som diakon sedan 2013 med uppdraget av min biskop att grunda och bygga en församling på hemorten. Då studierna i Lund påbörjades tillhörde jag Svenska kyrkan, något jag successivt och i takt med att kunskaper och insikter växte, upptäckte inte var rätt. Även efter att studierna vid prästseminariet ('pastoralinstitutet') påbörjades levde jag i föreställningen att det sammanhang, i vilket jag döpts, var rätt väg. Men samvetet sade att det inte var möjligt att fortsätta. Detta ledde till min konversion till Nordisk-katolska kyrkan. Och jag hade kommit hem!

 

Nu har tjänsten som präst (med allt vad det innebär av gudstjänster, dop, själavård, sjukbesök, husvälsignelser, administration m.m.) mitt huvudsakliga fokus. Och för att överleva (!); ha tak över huvudet och mat på bordet, arbetar jag extra som samarit inom hemtjänsten. En fantastisk erfarenhet och bra kombination. Sedan 2015 är jag kyrkans biskopsvikarie för Sverige. Jag tillhör också Cistercienserklostret St. Severin i Order of Port Royal som är en ekumenisk klosterorden på Benedictinsk grund.

 

Jag brukar säga att det inte finns några slumpar. Jag har fått flera erbjudanden om att hålla föredrag, bland annat om resan från officer till präst, om begreppet kall - något som idag snarast ses som förlegat och nedvärderande - och om den odelade Kyrkan. Jag har också kommit ut med böckerna I Guds namn, Större än och I Sanningens tjänst som alla distribueras globalt.

 

Ja, jag är förvissad om att det är meningen att fler skall få tillgång till såväl språk för som hjälp med navigering längs den heliga vägen mot överlevnad. Det är därför heller ingen slump att just du hittade hit.

 

fr. Franciskus Urban OPR

 

HÄR NÅR DU MIG

e-post: info@a-tac.se

Telefon: 0760-120300

Facebook: facebook.com/franciskus.urban

 

...eller via kontaktformuläret nedan

 
 
 

Copyright © All Rights Reserved