Aktuellt

a-tac.se : överlevnad på svenska

Den muntliga traditionen

 

Människan har alltid ägnat sig åt att berätta. Oavsett om berättandet kallas föreläsning eller föredrag så finns en vilja att förmedla ett budskap, en erfarenhet eller, varför inte glädje. I såväl lärande som påverksansarbete är berättandet bärande och omistligt.

 

Som f.d. officer, folkbildare, rektor och nu präst har jag tillbringat många, många timmar som berättare; förmedlare av fakta, information och glada budskap.

 

>> Läs mer

AKTUELLA FÖRELÄSNINGAR

FRÅN MARIN TILL MARIA

- ATT TJÄNA DET HÖGRE

 

Vad innebär ett kall? Får människan drivas av ett kallets stjärna och är det överhuvudtaget försvarbart i det modernistiska projektet? Eller kan det vara så att det är en behövlig beståndsdel och nödvändig drivkraft för ett hållbart samhälle?

 

 

Den skrivna traditionen

 

 

Böcker och skrift är en omistlig del i vår kultur och för att sprida kunskap och information. Även i vår tid med digitala medier, snabb och kort kommunikation, har människan behov av att kunna fördjupa sig, gå tillbaka och reflektera. Boken har definitivt inte blivit mindre betydelsefull då den ger en känsla av beständighet och tradition.

 

>> Läs mer

HÄR SÄLJS BÖCKERNA

Böckerna distribueras via Ingram, världens största bokdistributör, och säljs via din lokala bokhandlare och på Internet (exempelvis Amazon.com, Barnes & Noble, Adlibris.com och ytterligare 39000 försäljningsställen).

 

För ytterligare information, se detaljer för respektive bok.

Copyright © All Rights Reserved