Föreläsningar

a-tac.se : överlevnad på svenska

Den muntliga traditionen

 

Människan har alltid ägnat sig åt att berätta. Oavsett om berättandet kallas föreläsning eller föredrag så finns en vilja att förmedla ett budskap, en erfarenhet eller, varför inte glädje. I såväl lärande som påverksansarbete är berättandet bärande och omistligt.

 

Som f.d. officer, folkbildare, rektor och nu präst har jag tillbringat många, många timmar som berättare; förmedlare av fakta, information och glada budskap. Jag har utbildat och föreläst i en mängd olika situationer: från den lilla studiecirkeln till kurser på högskolenivå; i blöta skogsgläntor och fullsatta aulor.

 

Det finns, så klart, ett syfte; en agenda, med att föreläsa. Jag vill genom att vara ute och träffa människor berätta om något som gått förlorat, men som alla människor dras till och, precis som man behöver mat, dryck och sömn, inte kan leva (överleva!) utan. Och det är språket för och tillgången till det Heliga. Mycket kretsar kring vad det innebär att vara människa. Jag tar min utgångspunkt i att människan är skapad till Guds avbild och har potential att bli ett helgon. Och jag vågar nästan lova att ingen går oberörd.

EN AKTUELL FÖRELÄSNING

FRÅN MARIN TILL MARIA

- ATT TJÄNA DET HÖGRE

 

Vad innebär ett kall? Får människan drivas av ett kallets stjärna och är det överhuvudtaget försvarbart i det modernistiska projektet? Eller kan det vara så att det är en behövlig beståndsdel och nödvändig drivkraft för ett hållbart samhälle?

 

Bakom rubriken ’Från Marin till Maria - att tjäna det högre’ avtecknar sig en personlig resa från ett marint elitförband till vår Moder Kyrkan; vägen från officer till präst. Här framträder skillnader, men också likheter i form av underkastelse, ledarskap, tjänande av det högre och ett förhållningssätt till kallet. I rubrikens ordval döljer sig även en femhundraårig konflikt och uppgörelsen med det lutherska arvet.

 

För frågor och bokning: info@a-tac.se

Copyright © All Rights Reserved