Böcker

a-tac.se : överlevnad på svenska

Kyrkan - garanten mot islamisering

 

 

Detta är en essä som ursprungligen publiceerades elektroniskt i februari 2015. Då ärendet i än högre grad har kommit att aktualiseras, publiceras nu texten som bok.

 

Från baksidestexten:

Är det sant, det som sägs, att det pågår en islamisering? Är det meningsfullt att prata om och är det ens tillrådligt? Kan ett land över huvud taget ”islamiseras”? Vilken roll spelar rädslan för det okända? Vad, om något, kan hjälpa oss vidare och framåt som människor?

 

"Jag fick rådet att inte ge mig in i detta textprojekt men, om jag ändå gjorde det, skulle vara förnuftig. Jag tackar, uppriktigt, för den omtanken och vill faktiskt ta utgångspunkt precis just där, i omtanken."

 

Boken beräknas finnas i handeln i mitten av maj 2016. Se pressmeddelande här.

HÄR SÄLJS BOKEN

Boken distribueras av Ingram, världens största bokdistributör, och säljs via din lokala bokhandlare och på Internet (exempelvis Amazon.com, Barnes & Noble, Adlibris.com och ytterligare 39000 försäljningsställen).

 

Titel: Kyrkan - garanten mot islamisering

Bindning: Mjuka pärmar ('softcover')

ISBN: 9781367769144

Omfång: Essä, 24 sidor

Listpris: 5.99 USD

 

PRESSMEDDELANDE 2016-05-16

I Sanningens tjänst

 

 

Människan behöver inte fly in i sagans eller fantasins värld för att bli varse dramatik. Kampen mellan gott och ont utspelas ständigt och vid en front utkämpas slaget om den sanning som i den senmoderna ("postmoderna") eran kommit att relativiseras. 'I Sanningens tjänst' vill, i form av ett kyrkoårs predikningar, visa på att Sanningen inte är en obskyr idé; ingen ideologi bland andra, utan realitet; en person. Sanningsanspråket är, i Kristen tro och lära, inte en fråga om makt, utan en förutsättning för en rad fundamentala principer och ett gott liv.

 

Tack vare tidigarelagd hantering och tryckning - detta för att boken är angelägen - beräknas boken finnas på marknaden redan i december (2015).

HÄR SÄLJS BOKEN

Boken distribueras av Ingram, världens största bokdistributör, och säljs via din lokala bokhandlare och på Internet (exempelvis Amazon.com, Barnes & Noble, Adlibris.com och ytterligare 39000 försäljningsställen).

 

Titel: I Sanninens tjänst

Bindning: Hårda pärmar ('hardcover')

ISBN: 9781364745462

Omfång: 228 sidor

Listpris: -

 

Titel: I Sanningens tjänst

Bindning: Mjukband ('softcover')

ISBN: 9781364745479

Omfång: 228 sidor

Listpris: 18.95 USD

Större än

 

Större än är en samling dikter och små texter som spänner över en tid av drygt tio år. Flera av dem är tidigare publicerade i bl.a. Lyrikvännen och diktsamlingen Trettio.

 

Lästa i retrospektiv märks sökandet och törsten efter det större; efter Sanningen.

 

Boken beräknas finnas på marknaden i mitten av november (2015)

HÄR SÄLJS BOKEN

Boken distribueras via Ingram, världens största bokdistributör, och säljs via din lokala bokhandlare och på Internet (exempelvis Amazon.com, Barnes & Noble, Adlibris.com och ytterligare 39000 försäljningsställen).

 

Titel: Större än

Bindning: Hårda pärmar ('hardcover')

ISBN: 9781364854461

Listpris: 22.95 USD

 

Titel: Större än (Pocket)

Bindning: Mjukband ('softcover')

ISBN: 9781364854454

Listpris: 7.95 USD

 

I Guds namn - från uppebarelse till klarhet

 

"'I Guds namn' är en predikosamling som fungerar utmärkt också som andaktsbok. Författarens avsikt är att överföra predikans form av dialog med församlingen till ett pastoralt samtal med läsaren som här ges riklig del i författarens stora livserfarenhet och förtrolighet med de bibliska texterna.

(Biskop Roald Nikolai Flemestad)

 

Ur baksidestexten:

"I Guds namn är, i huvudsak, ett kyrkoårs predikningar. Boken är samtidigt en ingång till den odelade Kyrkans tro, så som den var då Sverige en gång kristnades. Boken vänder sig till alla som är nyfikna på Kyrkan och ursprunget. Förhoppningsvis väcker den, utan att göra anspråk på att täcka allt, nyfikenhet, insikt och förståelse samt - genom predikotexterna - ett års läsning kopplad till kyrkoårets olika skeden."

 

Gilla boken: Facebook.com/iGudsnamn

HÄR SÄLJS BOKEN

Boken distribueras via Ingram, världens största bokdistributör, och säljs via din lokala bokhandlare och på Internet (exempelvis Amazon.com, Barnes & Noble, Adlibris.com och ytterligare 39000 försäljningsställen).

Titel: I Guds namn - från uppenbarelse till klarhet.

Utgivning: Juni 2015

Bindning: Mjukband ('softcover')

ISBN: 9781320624602

Listpris: 18.95 USD

 

Beställ direkt från tryckeriet!

Ytterligare en upplaga säljs direkt via tryckeriet ('Blurb') och här ges mängdrabatt i flera steg från 10 ex.

Titel: I Guds namn - från uppenbarelse till klarhet.

Bindning: Mjukband ('softcover')

ISBN: 9781320620253

Pris: 18.95 USD

Bokmoms (6%) och frakt tillkommer

Beställ direkt av tryckeriet

I Guds namn
I Guds namn
Från uppenbarelse ...
By Franciskus Urban S...
Photo book

Copyright © All Rights Reserved